• รายงานงบการเงินองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2566 (สตง.รับรองแล้ว) 03/05/2024

  • รายงานงบการเงินองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ2565 (สตง.รับรองแล้ว) 29/04/2023

  • รายงานงบการเงินองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ2564 (สตง. รับรองแล้ว) 22/04/2022

  • งบการเงินปี 2563 (สตง.รับรองแล้ว) 27/04/2021

  • งบการเงินปี 2562 (สตง.รับรองแล้ว) 03/04/2020

  • สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2561 (ตค.60 - กย.61) 25/06/2019

  • งบการเงินองค์การสวนสัตว์ ปี2561 (สตงรับรองแล้ว) 10/04/2019

  • งบการเงินปี 2560 (สตง.รับรองแล้ว) 12/10/2018

  • งบการเงินปี2559 27/04/2018

  • ขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่เดือนเมษายน - มิถุนายน 2560 19/07/2017