• นโยบายคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย 15/07/2024

  • นโยบายผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย 15/07/2024

  • นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ฉบับภาษาอังกฤษ 11/12/2023

  • นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 11/12/2023

  • นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 22/12/2022

  • นโยบาย การให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด (No gift Policy) 25/01/2022

  • นโยบายผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ 27/05/2021

  • นโยบายรองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์(สายอนุรักษ์และวิจัย) 27/05/2021

  • นโยบายรองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์(สายปฏิบัติงาน) 27/05/2021

  • นโยบายรองผู้อำนวยการสวนสัตว์(สายบริหาร) 27/05/2021