• ประกาศจัดซื้อรถพยาบาล (รถตู้) พร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ 1 คัน สวนสัตว์อุบลราชธานี 11/04/2024

 • ประกาศจ้างพนักงานขับรถยนต์ 1 ตำแหน่ง สวนสัตว์อุบลราชธานี 11/04/2024

 • ประกาศสวนสัตว์เปิดเขาเขียว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าและกิจกรรมสันทนาการ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประจำปีงบประมาณ 2567 11/04/2024

 • สวนสัตว์ขอนแก่น ประกาศจัดหาผู้ประกอบการเข้ามาดำเนินงานเชิงธุรกิจ จำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล จำนวน 1 ราย ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี 10/04/2024

 • ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างศูนย์สวัสดิภาพสัตว์และกักโรค ปีงบประมาณ 2567 ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา 01/04/2024

 • ประกาศสวนสัตว์นครราชสีจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล(รถบรรทุกน้ำ) (ครั้งที่ 4)ภายในสวนสัตว์นครราชสีมาประจำปีงบประมาณ 2566 27/03/2024

 • ประกาศสวนสัตว์สงขลา เรื่อง ประกวดราคาซื้ออาหารสัตว์ ภายในสวนสัตว์สงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๕ ประเภท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/03/2024

 • เรื่องจัดหาผู้ประกอบการเพื่อดำเนินการร้านถ่ายภาพที่ระลึก ระยะเวลา3ปี 18/03/2024

 • เรื่อง จัดหาผู้ประกอบการเพื่อดำเนินการร้านเครื่องดื่ม ขนมขบเคี้ยวและไอศกรีม (ลานจอดรถ)ระยะเวลา 3ปี 18/03/2024

 • เรื่อง จัดหาผู้ประกอบเพื่อดำเนินการร้านเครื่องดื่ ขนมขบเคี้ยวและไอศกรีม (ศูนย์อาหาร)ระยะเวลา3ปี 18/03/2024

 • เรื่อง จัดหาผู้ประกอบการเพื่อดำเนินการร้านอาหารและเครื่องดื่ม (เสือโคร่งอินโดจีน)ระยะเวลา 3ปี 18/03/2024

 • ประกาศ จัดหาผู้ประกอบการเพื่อดำเนินกิจการจำหน่ายสินค้าที่ระลึก ครั้งที่ 2 ภายในสวนสัตว์สงขลา ระยะเวลา 1 ปี 18/03/2024

 • ประกาศสวนสัตว์นครราชสีมา เรื่องประกวดราคาติดตั้งตาข่ายโดมจอดรถ ประจำปีงบประมาณ 2567 12/03/2024

 • ประกาศสวนสัตว์นครราชสีมา เรื่องประกวดราคางานปรุงปรุงอัฒจรรย์ที่นั่งชมแมวน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2567 12/03/2024

 • ประกาศเชิญชวนจัดหาผู้ดำเนินกิจการ จำนวน 2 ประเภทกิจการ ประเภทค่าตอบแทนรายเดือน ระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2567 ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา 04/03/2024