หัวข้อประกาศ

วันที่ : 26/02/2024
อ้างอิงประกาศ : 70001/2567
หัวข้อ : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่นโยบายและแผน
รายชื่อผู้สอบ :
หมายเลขประจำตัวผู้เข้าสอบ ชื่อผู้สอบ ตำแหน่ง ระดับ
สถานที่สอบ : ณ อาคารสำนักงาน สวนสัตว์อุบลราชธานี
กำหนดการ :

สอบความรู้ทั่วไปและทักษะภาษาอังกฤษ  เวลา 09.30 น. - 10.00 น.
สอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง    เวลา 10.00 น. - 12.00 น.

สอบสัมภาษณ์   เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

รายละเอียด :
เอกสาร : ดาวน์โหลด