หัวข้อประกาศ

วันที่ : 05/02/2024
อ้างอิงประกาศ :
หัวข้อ : การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สังกัดสำนักตรวจสอบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 3 (3-6) ฝ่ายตรวจสอบการดำเนินงาน จำนวน 1 อัตรา
-  ตำแหน่ง : จนท.ตรวจสอบ ( 3-6 )
-  สังกัด : สำนักตรวจสอบ
-  จำนวน 1 อัตรา
ประสบการณ์ :
รายละเอียด :
เอกสาร : ดาวน์โหลด