หัวข้อประกาศ

วันที่ : 08/12/2023
อ้างอิงประกาศ :
หัวข้อ : การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 3 (3-6)
-  ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล 3 (3-6)
-  สังกัด : สำนักบริหารทุนมนุษย์
-  จำนวน 1 อัตรา
ประสบการณ์ :
รายละเอียด :

1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกจากผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามประกาศการรับสมัคร ภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2566

2 การสอบคัดเลือก ในวันที่ 25 ธันวาคม 2566

2.1 สอบข้อเขียน

 - ความรู้ทั่วไปและภาษาอังกฤษ

 - ความรู้เฉพาะตำแหน่ง 

2.2 การสอบสัมภาษณ์

3 ประกาศผลการสอบคัดเลือก ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2566

เอกสาร : ดาวน์โหลด