หัวข้อประกาศ

วันที่ : 27/11/2023
อ้างอิงประกาศ :
หัวข้อ : รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งลูกจ้างองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สังกัด สวนสัตว์สงขลา ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 1 อัตรา
-  ตำแหน่ง : ลูกจ้างรายเดือน (สวนสัตว์สงขลา)
-  สังกัด : สวนสัตว์สงขลา
-  จำนวน 1 อัตรา
ประสบการณ์ : 1. สามารถเลี้ยงและดูแลด้านการสุขาภิบาลสัตว์ภายในโรงพยาบาลสัตว์และเขตกักกันโรคสัตว์
2. สามารถจับบังคับสัตว์ เพื่อการตรวจสุขภาพ รักษาพยาบาลสัตว์
3.มีความรู้ความสามารถ และทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่งงานสุขภาพสัตว์
4. มีประสบการณ์ปฏิบัติงานทางห้องปฏิบัติการ และสามารถช่วยงานสัตว์แพทย์ผ่าซาก ชันสูตรโรคได้ (จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)
5.มีพื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์ Microsoft Office
รายละเอียด :
เอกสาร : ดาวน์โหลด