หัวข้อประกาศ

วันที่ : 17/11/2023
อ้างอิงประกาศ :
หัวข้อ : การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงาน องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สังกัด สวนสัตว์สงขลา 1 อัตรา
-  ตำแหน่ง : นายสัตวแพทย์ (4-6)
-  สังกัด : สวนสัตว์สงขลา
-  จำนวน 1 อัตรา
ประสบการณ์ : คุณสมบัติทั่วไป
1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 21 ปีบริบูรณ์ (ชายต้องผ่านเกณฑ์ทหารตามกฎหมาย) ในวันรับสมัคร

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางสัตวแพทยศาสตร์และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ จากสัตวแพทย์สภา
2. มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน)


วันและเวลาการสอบคัดเลือก
1.สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2566
2.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือก ในวันที่ 8 ธันวาคม 2566
3.กำหนดการพิจารณาคัดเลือก ในวันที่ 20 ธันวาคม 2566 ณ สวนสัตว์สงขลา เวลา 09.00 น.  เป็นต้นไป
4.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณา ในวันที่ 22 ธันวาคม 2566 โดยการติดประกาศ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ข่าวสารสวนสัตว์สงขลา และ www.songkhla.zoothailand.org

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดการรับสมัคร
หรือติดต่อ hrsongkhlazoo@gmail.com
รายละเอียด :
เอกสาร : ดาวน์โหลด