รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ


พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ

รองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม