ติดต่อหน่วยงานสวนสัตว์อุบลราชธานี

 ที่อยู่ 112 หมู่ 17 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

 เบอร์ติดต่อ 045-252-761, 093-320-9369

 โทรสาร 045-252-762

 เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 8.00 น. - 17.00 น.

 รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://www.ubon.zoothailand.org/

 Facebook:  https://web.facebook.com/ubonzoo.zpo