ติดต่อหน่วยงานองค์การสวนสัตว์ แห่งประเทศไทย

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สำนักงานชั่วคราว)

สำนักงานเลขที่ 327 ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

เบอร์ติดต่อ 021634955

โทรสาร 02 1634954

Facebook: https://www.facebook.com/ZPOTthailand

E-Mail : saraban@zoothailand.org