หมูหริ่ง/Hog Badger (Arctonyx collaris)

สิ่งที่น่าสนใจ :

เป็นสัตว์ที่มีกลิ่นสาบฉุนมาก รูปร่างอ้วนกลมคล้ายหมู ขนตามตัวสีเหลืองเทาหรือดำ หน้ายาว ขนบริเวณหน้าสีขาว เป็นแถบที่แก้มและหน้าผาก จมูกยื่นยาวคล้ายจมูกหมู ตาแลหูมีขนาดเล็ก ขนยาว และหางค่อนข้างสั้น เท้าไม่เป็นกีบ เล็บมีสีซีดค่อนข้างยาวโค้งงอและแข็งแรงแต่ยืดหดไม่ได้ เพื่อใช้ในการขุดดิน ลำตัวมีขนสีน้ำตาลอมเหลืองหรือเทา ส่วนหัวมีลวดลายของแถบขนสีขาวสลับกับสีด้า โดยแถบขนสีดำพาดจากด้านข้างของจมูกผ่านตามายังหู ขนาบด้วยแถบขนสีขาวที่พาดจากหน้าผากมายังริมฝีปากบน และแถบขนสีขาวจากใต้ตามายังและใต้ปากมีแถบขนสีด้าพาดมายังผ่านแก้ม นท้องมีสีด้า หรือน้้าตาลเข้ม ขนที่คอ และปลายหูและหางมีสีขาว สีขนอาจเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล หรือขึ้นกับสัตว์แต่ละตัว บางตัวมีสีขนออกสีดำ ขณะที่บางตัวเป็นสีน้ำตาล นอกจากนี้ยังมีขนาดต่างกับไปตามสภาพภูมิประเทศ โดยพวกที่อาศัยทางตอนเหนือจะมีขนาดเล็กกว่า พวกที่อยู่ทางตอนใต้ในแถบอินโดจีน และไทย

ถิ่นอาศัย :

พบในเนปาล ภูฐาน อินเดีย จีน พม่า ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม เกาะสุมาตรา สำหรับประเทศไทยพบทั่วไปทุกภาค พบอาศัยอยู่ได้ในหลายสภาพพื้นที่ ทั้งในป่าสมบูรณ์ชายป่า หรือ ป่าเสื่อมโทรม รวมทั้งในสวนยาง

อาหาร :

อาหารของหมูหริ่งได้แก่ ผลไม้ หน่อไม้ หัวพืชต่าง ๆ หนู กิ้งก่า กิ้งกือ แมลง ไส้เดือน

พฤติกรรม :

จมูกไว ค่อนข้างปราดเปรียว ปกติออกหากินเวลากลางคืน กลางวันนอนหลบซ่อนตัวตามโพรงดินซึ่งขุดขึ้นเองและมีทางเข้าออกได้หลายทาง บางทีหมูหริ่งอาจนอนตามซอกหิน เป็นสัตว์ชอบออกหากินและอยู่ตามลำพังตัวเดียว แต่ในฤดูผสมพันธุ์จะอยู่เป็นคู่ และบางครั้งอาจออกหากินเวลากลางวัน หากินตามพื้นดิน ชอบขุดคุ้ยดินหาอาหารกินโดยใช้จมูกและเล็บเท้าที่แข็งแรง หมูหริ่งเป็นสัตว์ค่อนข้างดุร้าย แม้ศัตรูที่มีขนาดใหญ่กว่ามันก็ไม่กลัว

อื่นๆ :

สัตว์ป่าคุ้มครอง

อนุกรมวิธาน

CLASS : Mammalia

FAMILY : Mustelidae

GENUS : Arctonyx

SPECIES : Arctonyx collaris

สถานะภาพทางการอนุรักษ์ : Near Threatened

อายุเฉลี่ย :

14 ปี

วัยเจริญพันธุ์ :

หมูหริ่งผสมพันธุ์ในช่วงปลายฤดูหนาวจนถึงฤดูร้อน ตั้งท้องนานราว 6 เดือน ออกลูกครั้งละ 2 - 3 ตัว และมีอายุยืนประมาณ 6-7 ปี

ขนาดและน้ำหนัก :

ความยาวลำตัวประมาณ 65 - 104 เซนติเมตร หางยาวประมาณ 12 - 14 เซนติเมตร น้ำหนัก 7-14 กิโลกรัม

ข้อมูลอ้างอิง :

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ชม :


แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567

a