นกคูรัสโซ/Great Curassow (Crax rubra)

สิ่งที่น่าสนใจ :

เป็นนกที่มีลักษณะคล้ายไก่ฟ้า มักอาศัยอยู่บนยอดต้นไม้ นาน ๆ ครั้งถึงจะลงมาหากินบนพื้นดิน

ถิ่นอาศัย :

เป็นสัตว์พื้นเมืองในประเทศเบลีซ โคลัมเบีย คอสตาริกา เอกวาดอร์ เอลซัลวาดอร์ กัวเตมาลา ฮอนดูรัส เม็กซิโก นิการากัว และปานามา

อาหาร :

อาหารของนกคูรัสโซได้แก่ พวกผลไม้ ตัวหนอน และแมลง

สถานภาพปัจจุบัน :

1. อยู่ในสถานะมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (Vulnerable: VU) จากการประเมินสถานภาพความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต โดยองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (International Union for Conservation of Nature: IUCN) หรือ IUCN Red List (2020) 2. เป็นชนิดพันธุ์ในบัญชีหมายเลข 3 ที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายของประเทศใดประเทศหนึ่งแล้ว ขอความร่วมมือประเทศภาคีให้ช่วยดูแลการนำเข้า คือจะต้องมีหนังสือรับรองการส่งออกจากประเทศถิ่นกำเนิด ตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora: CITES)

อนุกรมวิธาน

CLASS : Aves

ORDER : Galliformes

FAMILY : Cracidae

GENUS : Crax

SPECIES : Great Curassow (Crax rubra)

ข้อมูลอ้างอิง :

รายละเอียดเพิ่มเติม

a