นกคูรัสโซ/Great Curassow (Crax rubra)

สิ่งที่น่าสนใจ :

เป็นนกที่มีลักษณะคล้ายไก่ฟ้า มักอาศัยอยู่บนยอดต้นไม้ นานๆครั้งถึงจะลงมาหากินบนพื้นดิน

ถิ่นอาศัย :

มีถิ่นกำเนิดอยุ่ในแถบทวีปอเมริกากลางและอเมริกาใต้

อาหาร :

อาหารของนกคูรัสโซได้แก่ พวกผลไม้ ตัวหนอน และแมลง

ข้อมูลอ้างอิง :

รายละเอียดเพิ่มเติม

a