นกกาน้ำเล็ก/Little Cormorant (Microcarbo niger)

สิ่งที่น่าสนใจ :

ตัวผู้และตัวเมียมีลักษณะเหมือนกัน ขนตามลำตัวมีสีดำเหลือบน้ำเงิน ตรงปีกมีสีน้ำตาลปน บริเวณรอบตามีจุดสีขาวขนาดเล็ก ใต้คางมีสีครีม

ถิ่นอาศัย :

อินเดีย บังคลาเทศ ภูฏาน ปากีสถาน ศรีลังกา จีน พม่า ลาว เวียดนาม อินโดจีน มาเลเซีย ชวา และไทย

อาหาร :

นกกาน้ำเล็กชอบกินปลาตามแหล่งน้ำเป็นอาหาร

พฤติกรรม :

ชอบอาศัยอยู่ตามหนองบึง แม่น้ำ ลำคลอง ท้องนา ส่วนใหญ่ชอบอยู่ตามลำพัง บางครั้งอาจพบอยู่รวมกันเป็นฝูงบ้าง ชอบดำน้ำไล่จับปลาเป็นอาหาร เมื่อขึ้นจากน้ำมักจะยืนกางปีกตากแดดให้ขนแห้ง

อนุกรมวิธาน

CLASS : Aves

ORDER : Suliformes

FAMILY : Phalacrocoracidae

GENUS : Microcarbo

SPECIES : Little Cormorant (Microcarbo niger)

สถานะภาพทางการอนุรักษ์ : สิ่งมีชีวิตที่มีความเสี่ยงต่ำต่อการสูญพันธุ์

วัยเจริญพันธุ์ :

นกกาน้ำเล็กผสมพันธุ์ในราวเดือนกรกฎาคม ทำรังอยู่บนต้นไม้ใหญ่รวมกันหลายรังบนต้นเดียวกัน ทำรังด้วยกิ่งไม้เล็ก ๆ ขัดสานไว้อย่างหยาบ ๆ และวางไข่ครั้งละ 2-4 ฟอง

ขนาดและน้ำหนัก :

เป็นนกในวงศ์นกกาน้ำที่มีขนาดเล็กที่สุดเท่าที่เคยพบในประเทศไทย

ข้อมูลอ้างอิง :

รายละเอียดเพิ่มเติม

a