นกกะรางอกสีน้ำตาลไหม้/White-necked Laughingthrush (Garrulax strepitans)

สิ่งที่น่าสนใจ :

นกกะรางอกสีน้ำตาลไหม้ทั้งตัวผู้และ ตัวเมียมีลักษณะเหมือนกัน ขนด้านบนลำตัวมีสีน้ำตาลแกมสีเขียวไพล บริเวณคาง คอ และส่วนบนของอกมีสีน้ำตาลแกมดำ ด้านล่างของลำตัวมีสีดำแกมน้ำตาลปนแดง บนหัวและท้ายทอยมีสีน้ำตาลแกมดำ โดยมีแถบขาวเล็ก ๆ ด้านข้างคอข้างละแถบ

ถิ่นอาศัย :

พบในทวีปเอเชียแถบประเทศพม่า กัมพูชา ลาว และในประเทศไทยพบทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก

พฤติกรรม :

ชอบอาศัยอยู่ตามป่าดงดิบระดับสูง มักเกาะและกระโดดอยู่ตามกิ่งไม้ หากินรวมกันเป็นฝูงและส่งเสียงร้องอยู่เสมอ นกชนิดนี้ผสมพันธุ์ในช่วงเดือนเมษายน ทำรังอยู่ตามพุ่มไม้เตี้ยด้วยกิ่งไม้แห้งเล็ก ๆ ปูพื้นรังด้วยใบหญ้าแห้ง ตัวเมียวางไข่ครั้งละ 3 - 4 ฟอง

อนุกรมวิธาน

CLASS : Aves

ORDER : Passeriformes

FAMILY : Leiotrichidae

GENUS : Garrulax

SPECIES : White-necked Laughingthrush (Garrulax strepitans)

สถานะภาพทางการอนุรักษ์ : สิ่งมีชีวิตที่มีความเสี่ยงต่ำต่อการสูญพันธุ์

ขนาดและน้ำหนัก :

ขนาดลำตัวประมาณ 30 เซนติเมตร

ข้อมูลอ้างอิง :

รายละเอียดเพิ่มเติม

a