นกกระสาแดง/Purple Heron (Ardea purpurea)

สิ่งที่น่าสนใจ :

ตัวผู้และตัวเมียมีลักษณะคล้ายกัน ปากยาว คอยาว ขายาว สีตอนบนเป็นสีน้ำตาลดำ ตอนล่างเป็นสีน้ำตาลเหลือง มีลายดำจากมุมปากเป็นทางไปตลอดคอ และจากด้านข้างจนถึงอก ซึ่งมีทั้งสองข้าง ใต้คางค่อนข้างขาว มีขนประดับหรือขนสร้อย ซึ่งมีสีน้ำตาลดำและมีลักษณะเป็นเส้นเล็กยาวแหลมห้อยจากหน้าอกในฤดูผสม พันธุ์

ถิ่นอาศัย :

พบในแอฟริกา ยุโรป อินเดีย จีน ไต้หวัน พม่า ไทย กัมพูชา ลาว เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ประเทศไทยพบทุกภาค เป็นทั้งนกประจำถิ่นและอพยพเข้ามา

อาหาร :

อาหารได้แก่ ปลา กุ้ง กบ เขียด หอย แมลง สัตว์เลื้อยคลานเล็กๆ

พฤติกรรม :

นกกระสาแดงเป็นนกที่ชอบหากินในเวลา เช้าและเย็น หากินตามแหล่งน้ำตื้น ๆ เช่น หนอง บึง นกกระสาแดงวางไข่ครั้งละ 3-5 ฟอง

สถานภาพปัจจุบัน :

เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พุทธศักราช 2535

อนุกรมวิธาน

CLASS : Aves

ORDER : Pelecaniformes

FAMILY : Ardeidae

GENUS : Ardea

SPECIES : Purple Heron (Ardea purpurea)

สถานะภาพทางการอนุรักษ์ : สิ่งมีชีวิตที่มีความเสี่ยงต่ำต่อการสูญพันธุ์

ขนาดและน้ำหนัก :

เป็นนกยางที่มีขนาดใหญ่

ข้อมูลอ้างอิง :

รายละเอียดเพิ่มเติม

a