นกกระตั้วดำหางขาว/Long-billed Black-cockatoo, White-tailed Black-Cockatoo (Zanda baudinii)

สิ่งที่น่าสนใจ :

บริเวณสีขนตรงตำแหน่งหูจะมีสีขาวและสีเทา สีขนใต้หางจะมีสีขาวปนเทาเข้ม ขนบริเวณใต้คอลงมาปลายขนมีขอบสีเทาปนดำ ซึ่งลักษณะดังกล่าวนี้เป็นลักษณะเด่นที่ใช้ในการจำแนกนกชนิดนี้

ถิ่นอาศัย :

อาศัยอยู่ในบริเวณตะวันตกเฉียงใต้ของออสเตรเลีย

อนุกรมวิธาน

CLASS : Aves

ORDER : Psittaciformes

FAMILY : Cacatuidae

GENUS : Zanda

SPECIES : Long-billed Black-cockatoo (Zanda baudinii)

สถานะภาพทางการอนุรักษ์ : สิ่งมีชีวิตที่ใกล้การสูญพันธุ์

ขนาดและน้ำหนัก :

ระยะฟักไข่ เหมือนกันกับนกกระตั้วดำอื่นๆ คือ ประมาณ 30 วัน

ข้อมูลอ้างอิง :

รายละเอียดเพิ่มเติม

a