กิจกรรมบริจาคโลหิต

สวนสัตว์นครราชสีมา ร่วมกับ เครือเจริญโภคภัณฑ์ เหล่ากาชาดนครราชสีมาจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตน้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม ขึ้นในวันที่ 8 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 9.00 น.– 13.30 น

หน่วยงาน
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
วัน/เวลาเริ่มต้น 08/12/2560 : 00:00 น.
วัน/เวลาสิ้นสุด 08/12/2560 : 00:00 น.