วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

หน่วยงาน
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
วัน/เวลาเริ่มต้น 28/07/2565 : 00:00 น.
วัน/เวลาสิ้นสุด 28/07/2565 : 00:00 น.