วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ

หน่วยงาน
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
วัน/เวลาเริ่มต้น 13/07/2565 : 00:00 น.
วัน/เวลาสิ้นสุด 13/07/2565 : 00:00 น.