กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2560

พบกับกิจกรรมการอนุรักษ์สัตว์ป่า Enrichment, นิทรรศการพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9, การแสดงสัตว์ป่า และเปิดส่วนแสดง Dino Park

หน่วยงาน
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
วัน/เวลาเริ่มต้น 05/12/2560 : 00:00 น.
วัน/เวลาสิ้นสุด 05/12/2560 : 00:00 น.