น้ำใส่กาละมัง+น้ำแข็งก้อน

กิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมหมีแพนด้า และกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ ทุกวันเสาร์ และ อาทิตย์

หน่วยงาน
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
วัน/เวลาเริ่มต้น 14/04/2562 : 00:00 น.
วัน/เวลาสิ้นสุด 14/04/2562 : 00:00 น.