ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

หน่วยงาน
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
วัน/เวลาเริ่มต้น 30/12/2560 : 00:00 น.
วัน/เวลาสิ้นสุด 02/01/2561 : 00:00 น.