วันครบรอบ 42 ปี สวนสัตว์เชียงใหม่

วันครบรอบ 42 ปี สวนสัตว์เชียงใหม่

หน่วยงาน
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
วัน/เวลาเริ่มต้น 16/06/2562 : 08:30 น.
วัน/เวลาสิ้นสุด 16/06/2562 : 08:30 น.