ประชุม WAZA ครั้งที่ 73

การจัดประชุมระหว่างประเทศ และประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมสวนสัตว์และและพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำโลก (World Association of Zoos and Aquarium : WAZA) ครั้งที่ 73

หน่วยงาน
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
วัน/เวลาเริ่มต้น 21/10/2561 : 00:00 น.
วัน/เวลาสิ้นสุด 25/10/2561 : 00:00 น.

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

<--<--คลิกเพื่อดูรายละเอียด-->-->