กิจกรรมบริจาคโลหิต

สวนสัตว์นครราชสีมาจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต วันที่ 18 สิงหาคม2560

หน่วยงาน
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
วัน/เวลาเริ่มต้น 18/08/2560 : 00:00 น.
วัน/เวลาสิ้นสุด 18/08/2560 : 00:00 น.