จัดนิทรรศการ "สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ" สวนสัตว์อุบลราชธานี

หน่วยงาน
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
วัน/เวลาเริ่มต้น 13/08/2561 : 00:00 น.
วัน/เวลาสิ้นสุด 19/08/2561 : 00:00 น.