วันเด็กแห่งชาติ 2562

งานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562, เด็กที่มีความสูงไม่ถึง 135 ซ.ม. เข้าชมสวนสัตว์เชียงใหม่ ฟรี!

หน่วยงาน
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
วัน/เวลาเริ่มต้น 12/01/2562 : 00:00 น.
วัน/เวลาสิ้นสุด 13/01/2562 : 00:00 น.