วันงดสูบบุหรี่โลก

การจัดกิจกรรมและนิทรรศการให้ความรู้ เกี่ยวกับกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก บริเวณห้องโถงอาคารสำนักงาน สวนสัตว์เชียงใหม่

หน่วยงาน
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
วัน/เวลาเริ่มต้น 31/05/2561 : 00:00 น.
วัน/เวลาสิ้นสุด 31/05/2561 : 00:00 น.