ตรุษจีน

ตรุษจีนเป็นวันหยุดตามประเพณีของจีนที่สำคัญที่สุดในประเทศจีน และเตรียมความพร้อมในทุกด้านเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว อีกทั้งมีกิจกรรมพิเศษในแต่ละปีต้อนรับนักท่องเที่ยวอีกด้วย

หน่วยงาน สวนสัตว์เชียงใหม่
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
วัน/เวลาเริ่มต้น 16/02/2561 : 00:00 น.
วัน/เวลาสิ้นสุด 16/02/2561 : 16:30 น.