ปั่น ปลูก เพื่อธรรมชาติ

:) :) สวนสัตว์สงขลา :) :)
จะจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเสือภูเขา ครั้งที่ 6 ภายใต้โครงการ ปั่น ปลูก เพื่อธรรมชาติ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนหันมาใส่ใจสุขภาพโดยการออกกำลังกาย รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันอนุรักษ์ธรรมชาติโดยการปลูกป่า
ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ ที่ 24 กันยายน 2560
สนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครล่วงหน้าได้ที่ หมายเลข 074-598555,063-7394375, 086-498-1447 ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ สวนสัตว์สงขลา

หน่วยงาน
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
วัน/เวลาเริ่มต้น 24/09/2560 : 00:00 น.
วัน/เวลาสิ้นสุด 24/09/2560 : 12:00 น.