อบรมอาสาสมัครสวนสัตว์ Zoo Volunteer

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะเข้าฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 22 – 23 มีนาคม 2561

หน่วยงาน
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
วัน/เวลาเริ่มต้น 22/03/2561 : 00:00 น.
วัน/เวลาสิ้นสุด 23/03/2561 : 00:00 น.