วันแม่แห่งชาติ

วันแม่แห่งชาติ ในประเทศไทย ปัจจุบันตรงกับวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สวนสัตว์เชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมพิเศษ ให้นักท่องเที่ยวได้ทราบถึงพระราชกรณียกิจของพระองค์ และเตรียมความพร้อมในทุกด้านเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว อีกทั้งมีกิจกรรมพิเศษให้นักท่องเที่ยวอีกด้วย

หน่วยงาน สวนสัตว์เชียงใหม่
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
วัน/เวลาเริ่มต้น 11/08/2561 : 00:00 น.
วัน/เวลาสิ้นสุด 13/08/2561 : 00:00 น.