วันเข้าพรรษา

สวนสัตว์เชียงใหม่จัดกิจกรรมวันเข้าพรรษาทุกปี ด้วยกิจกรรมพิเศษในแต่ละปี และมีการเตรียมความพร้อมในทุกด้านเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว อีกด้วย

หน่วยงาน สวนสัตว์เชียงใหม่
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
วัน/เวลาเริ่มต้น 27/07/2561 : 00:00 น.
วัน/เวลาสิ้นสุด 28/07/2561 : 00:00 น.