วันแรงงาน

สวนสัตว์เชียงใหม่จัดกิจกรรมวันแรกงงานแห่งชาติขึ้นทุกปี และเตรียมความพร้อมในทุกด้านเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว อีกทั้งมีกิจกรรมพิเศษในแต่ละปีสำหรับกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวอีกด้วย

หน่วยงาน สวนสัตว์เชียงใหม่
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
วัน/เวลาเริ่มต้น 01/05/2561 : 00:00 น.
วัน/เวลาสิ้นสุด 01/05/2561 : 00:00 น.