วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

18-20 สิงหาคมนี้ วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560 องค์การสวนสัตว์ เปิดสวนสัตว์ 7 แห่ง ให้นักเรียน นักศึกษาในเครื่องแบบ เข้า "ฟรี"

หน่วยงาน
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
วัน/เวลาเริ่มต้น 18/08/2560 : 00:00 น.
วัน/เวลาสิ้นสุด 20/08/2560 : 00:00 น.

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

<--<--คลิกเพื่อดูรายละเอียด-->-->