กิจกรรมวันคริสมาส

ผู้บริหาร พนักงงานสวนสัตว์นครราชสีมา แต่งกายเป็นซานตาคลอส แจกของขวัญให้กับเหล่าสัตว์ป่าและนักท่องเที่ยว

หน่วยงาน
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
วัน/เวลาเริ่มต้น 25/12/2560 : 00:00 น.
วัน/เวลาสิ้นสุด 25/12/2560 : 00:00 น.