ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

สวนสัตว์เชียงใหม่จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ทุกปี และเตรียมความพร้อมในทุกด้านเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว อีกทั้งมีกิจกรรมพิเศษในแต่ละปีเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวอีกด้วย

หน่วยงาน สวนสัตว์เชียงใหม่
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
วัน/เวลาเริ่มต้น 30/12/2560 : 00:00 น.
วัน/เวลาสิ้นสุด 02/01/2561 : 00:00 น.