วันส่งท้ายปีเก่า

หน่วยงาน
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
วัน/เวลาเริ่มต้น 31/12/2565 : 00:00 น.
วัน/เวลาสิ้นสุด 31/12/2565 : 00:00 น.