• สวนสัตว์เปิดเขาเขียวประกาศแผนการจัดซื้ออาหารสัตว์ประจำปีงบประมาณ 2564 (หญ้าสด) 15/02/2021

 • สวนสัตว์ขอนแก่น ประกาศเผยแพร่แผนจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2564 27/01/2021

 • ประกาศสวนสัตว์เชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (เครื่องอัลตร้าซาวด์แบบพกพาฯ) 19/01/2021

 • สวนสัตว์ขอนแก่น ประกาศแผนจัดซื้ออาหารสัตว์ 5 ประเภท ประจำปีงบประมาณ 2564 17/12/2020

 • สวนสัตวเปิดเขาเขียว ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้ออาหารสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2564 23/11/2020

 • ประกาศสวนสัตว์เชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (อาหารสัตว์ 23/11/2020

 • สวนสัตว์สงขลา ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 29/10/2020

 • สวนสัตว์สงขลา ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 29/10/2020

 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง อาหารและเครื่งดื่มแผนงานนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์ ประเภทค่ายพักแรม ๑ คืน ๒ วัน สวนสัตว์ขอนแก่น 20/10/2020

 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง อาหารและเครื่งดื่มแผนงานนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์ ประเภทการเรียนรู้ ๑ วัน สวนสัตว์ขอนแก่น 20/10/2020

 • องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ประกาศแผนการจ้างที่ปรึกษาในการศึกษาการปรับปรุง โครงสร้างองค์กร และระบบทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับภารกิจและยุทธศาสตร์ ขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย 01/10/2020

 • สวนสัตว์ขอนแก่น ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 30/09/2020

 • องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย แผนการจัดซื้อจัดจ้างปี 2564 29/09/2020

 • สวนสัตว์เชียงใหม่ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 22/09/2020

 • สวนสัตว์เชียงใหม่ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 22/09/2020