• สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกาศข้อกำหนดเงื่อนไข TOR จัดหาผู้ประกอบการเช่าพื้นที่ ประกอบธุรกิจ ที่พักศูนย์ฝึกอบรม 08/03/2021

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกาศข้อกำหนดเงื่อนไข TOR จัดหาผู้ประกอบการเช่าพื้นที่ ประกอบธุรกิจ ร้านจำหน่ายสินค้า 08/03/2021

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกาศ ข้อกำหนดเงื่อนไข TOR จัดหาผู้ประกอบการเช่าพื้นที่ ประกอบธุรกิจร้านจำหน่ายเครื่องดื่มปรุงสด และขนมขบเคี้ยว 08/03/2021

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกาศร่าง ประกวดราคาจัดซื้ออาหารสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2564 (หญ้าสด) 15/02/2021

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกาศร่าง ประกวดราคาจัดซื้ออาหารสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2564 (หญ้าสด) 15/02/2021

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกาศร่าง ประกวดราคาจัดซื้ออาหารสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2564 (หญ้าสด) 15/02/2021

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกาศ ร่าง ประกวดราคาเช่ารถบริการนำชมภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02/02/2021

 • ประกาศร่างเอกสารจัดจ้างก่อสร้างฮิปโปโปเตมัสและจระเข้ สวนสัตว์อุบลราชธานี 01/02/2021

 • ประกาศร่างเอกสารจัดจ้างก่อสร้างฮิปโปโปเตมัสและจระเข้ สวนสัตว์อุบลราชธานี 01/02/2021

 • ประกาศร่างเอกสารจัดจ้างก่อสร้างฮิปโปโปเตมัสและจระเข้ สวนสัตว์อุบลราชธานี 01/02/2021

 • ประกาศร่างเอกสารจัดจ้างก่อสร้างฮิปโปโปเตมัสและจระเข้ สวนสัตว์อุบลราชธานี 01/02/2021

 • ประกาศร่างเอกสารจัดจ้างก่อสร้างฮิปโปโปเตมัสและจระเข้ สวนสัตว์อุบลราชธานี 01/02/2021

 • ประกาศร่างเอกสารจัดจ้างก่อสร้างฮิปโปโปเตมัสและจระเข้ สวนสัตว์อุบลราชธานี 01/02/2021

 • ประกาศร่างเอกสารจัดจ้างปรับปรุงอาคารบริการนักท่องเที่ยว สวนสัตว์อุบลราชธานี 01/02/2021

 • ประกาศร่างเอกสารจัดจ้างปรับปรุงอาคารบริการนักท่องเที่ยว สวนสัตว์อุบลราชธานี 01/02/2021