ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :

ไม้ต้น ผลัดใบช่วงสั้นๆ สูงได้ถึง 10 ม. กิ่งอ่อนมีขนนุ่มหนาแน่น ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก มีใบย่อย 5-7 คู่ รูปขอบขนาน กว้าง 1.5-3 ซม. ยาว 6-8 ซม. โคนและปลายใบมน ดอกสีชมพู ออกเป็นพวง ก้านช่อสีออกเหลืองมีขนนุ่ม ยาว 5-12 ซม. กลีบรองดอก 5 กลีบ รูปไข่แคบๆ กลีบดอก 5 กลีบ รูปไข่ ขนาดกว้าง 1-2.5 ซม. ยาว 3.5-4.5 ซม. เกสรผู้ 10 อัน ยาว 3 อัน มีต่อมที่โคนและสั้น 4 อัน กับที่เป็นหมันอีก 3 อัน ผลเป็นฝักสีน้ำตาลเข้มอมเทา รูปทรงกระบอก ยาว 30-40 ซม. เส้นผ่าศูนย์กลาง 1-1.5 ซม.

ถิ่นกำเนิด :

มีต้นกำเนิดที่อเมริกาใต้

การใช้ประโยชน์ :

ฝัก ใช้เป็นยาระบายอย่างอ่อน เนื้อไม้และเปลือกมีสารฝาดใช้ฟอกหนัง ไม้เป็นไม้มงคล ปลูกประดับ

ส่วนที่นำมาใช้ :

เนื้อไม้และฝัก

การขยายพันธุ์ :

เพาะเมล็ด

ช่วงเวลามีดอกและผล :

ออกดอก กุมภาพันธ์ - เมษายน

อนุกรมวิธาน

FAMILY : CAESALPINIACEAE

a