• สวนสัตว์สงขลา สัญญาจ้างจัดทำป้ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์ สวนสัตว์สงขลา 23/08/2018

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สัญญาซื้อเครื่องอ่านฟิลม์เอ็กซเรย์ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง 29/06/2018

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สัญญาปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย ภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี 29/06/2018

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สัญญาปรับปรุงส่วนบริการพื้นฐาน ภายในสวนสัตว์เพื่อรองรับการให้บริการฯ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี 29/06/2018

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สัญญาปรับปรุงศูนย์สงเคราะห์สัตว์ให้เป็นศูนย์พัฒนาเพื่อการวิจัยฯ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี 29/06/2018

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สัญญาปรับปรุงลานจอดรถและพื้นที่บริการเพื่อเชื่อมต่อเส้นทางชมสัตว์ภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี 29/06/2018

 • สวนสัตว์สงขลา สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ อาหารสัตว์ ประเภทที่ ๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 29/06/2018

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สัญญาซื้อรถจักรยานยนต์ 3 ล้อ เครื่องเบนซินฯ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี 29/06/2018

 • องค์การสวนสัตว์ สัญญาซื้อขายสัตว์ประจำปี ๒๕๖๑ 28/06/2018

 • องค์การสวนสัตว์ สัญญาจ้างบำรุงรักษาความปลอดภัยข้อมูลทางคอมพิวเตอร์และระบบปรุมทางไกล (ISMS) 28/06/2018

 • องค์การสวนสัตว์ สัญญาจ้างดำเนินการโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบเครือข่ายและข้อมูลสารสนเทศ 28/06/2018

 • องค์การสวนสัตว์ สัญญาซื้อขายเครื่องอ่่านและถ่ายภาพแถบดีเอ็นเอ Gel Document 28/06/2018

 • องค์การสวนสัตว์ สัญญาซื้อขายเครื่องอ่่านและถ่ายภาพแถบดีเอ็นเอ Gel Document 28/06/2018

 • องค์การสวนสัตว์ สัญญาซื้อขายเครื่องวัดปริมาณระดับสารนาโน Nano Drop 28/06/2018

 • องค์การสวนสัตว์ สัญญาเครื่องปั่นเหวี่ย่งชนิดควบคุมอุณหภุมิแบบ Centifuge 28/06/2018
 • เว็บไซต์นี้แสดงผลดีที่สุดบน Google Chrome 60.0.3112.114
  แสดงผลได้ทุกขนาดหน้าจอ