• จัดสรรอัตรากำลังพนักงานและลูกจ้าง 20/09/2019

  • ข้อมูลสุขภาพและพฤติกรรมสัตว์ของสวนสัตว์ดุสิต ภายหลังการขนย้ายไปตามสวนสัตว์ต่างๆ 09/09/2019

  • สัตว์จากสวนสัตว์ดุสิตที่ดำเนินการย้ายเข้าส่วนแสดงที่ได้ปรับปรุง ตามสวนสัตว์ต่างๆ 06/09/2019

  • การปรับปรุงพื้นที่ ส่วนแสดง เพื่อรองรับสัตว์ที่ขนย้ายมาจากสวนสัตว์ดุสิต 3 02/09/2019

  • การปรับปรุงพื้นที่ ส่วนแสดง เพื่อรองรับสัตว์ที่ขนย้ายมาจากสวนสัตว์ดุสิต 2 02/09/2019

  • การปรับปรุงพื้นที่ ส่วนแสดง เพื่อรองรับสัตว์ที่ขนย้ายมาจากสวนสัตว์ดุสิต 02/09/2019

  • สรุปผลการดำเนินงานโครงการสำรวจความต้องการ 2561 26/06/2019

  • องค์การสวนสัตว์ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นประจำปี ๒๕๕๖ 02/02/2013

  • รายงานสรุปการเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการเรื่องสัตว์ป่าครั้งที่ ๓๓ 13/12/2012