• รายงานแผนปฏิบัติกรจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 01/08/2017

 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปี2560 ไตรมาส 3 24/07/2017

 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปี2560 ไตรมาส 3 24/07/2017

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 22/07/2017

 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส 2/2560 (ม.ค.-มี.ค.60) 18/07/2017

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว รายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3 และผลวิเคราะห์ฯ 13/07/2017

 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2560 (ไตรมาส 1 และ 2) 11/05/2017

 • สวนสัตว์เชียงใหม่ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ไตรมาสที่ 2) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 - 31 มีนาคม 2560 07/04/2017

 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ไตรมาสที่ 1) สวนสัตว์เชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 31 ธันวาคม 2559 06/04/2017

 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2560 - เดือนมีนาคม 2560) ของสวนสัตว์สงขลา 03/04/2017

 • สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2559-เดือนธันวาคม 2559) ของสวนสัตว์สงขลา 02/04/2017

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว รายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 2 25/03/2017

 • สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง องค์การสวนสัตว์ ประจำไตรมาสที่ 1/2560 (ต.ค.-ธ.ค.59) 21/03/2017

 • แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 03/03/2017

 • แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างองค์การสวนสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2560 09/02/2017