• ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้เชี่ยวชาญดำเนินการโครงการวิจัยเรื่อง การประเมินผลการกระทบความขัดแย้งของกระทิงและประชากรโดยวิธีทางนิเวศวิทยาและการสำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/05/2018

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออาหารสัตว์ ประจำปี 2561 16/05/2018

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดห้องน้ำภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี 04/05/2018

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนาส่วนบริการผู้เที่ยวชมภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว โดยวิธีคัดเลือก 04/05/2018

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าใช้จ่ายเบิกซื้อ-พร้อมติดตั้งตู้ชุดเครื่องทำความเย็น 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/04/2018

 • ยกเลิกประกาศจัดหาผู้ประกอบการเช่าพื้นที่จำหน่ายสินค้าประเภท อาหารและเครื่องดื่ม ภายในค่ายพักแรม สวนสัตว์สงขลา 04/04/2018

 • ประกาศผลการเปิดซองพิจารณาผลตอบแทนจัดหาผู้ประกอบการน้ำดื่ม "นกเงือก"ภายในสวนสัตว์สงขลา 03/04/2018

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างค่าใช้จ่ายในการฝึกความสามารถของสัตว์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ 03/04/2018

 • องค์การสวนสัตว์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบการเก็บข้อมูล และสำรองข้อมูลองค์การสวนสัตว์ โดยวิธีคัดเลือก 28/03/2018

 • องค์การสวนสัตว์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบเครือข่ายและข้อมูลสารสนเทศ โดยวิธีคัดเลือก 26/03/2018

 • องค์การสวนสัตว์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดวราคาจ้างผู้ดำเนินการโครงการเพ่ิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ องค์การสวนสัตว์ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/03/2018

 • องค์การสวนสัตว์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างลำรุงรักษาความปลอดภัยข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ และระบบประชุมทางไกล Information Security Management System (ISMS) 22/03/2018

 • สวนสัตว์นครราชสีมา ประกาศผู้้ชนะการเสนอราคางานห้องน้ำ-ห้องสุขาเพื่อคนพิการ 22/03/2018

 • สวนสัตว์นครราชสีมา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างส่วนจัดแสดงพิพิธภัณฑ์นกกระเรียนโลก 22/03/2018

 • องค์การสวนสัตว์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสัตว์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 8 รายการ โดยวิธีคัดเลือก 21/03/2018
 • เว็บไซต์นี้แสดงผลดีที่สุดบน Google Chrome 60.0.3112.114
  แสดงผลได้ทุกขนาดหน้าจอ