• องค์การสวนสัตว์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดวราคาจ้างผู้ดำเนินการโครงการเพ่ิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ องค์การสวนสัตว์ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/03/2018

 • องค์การสวนสัตว์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างลำรุงรักษาความปลอดภัยข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ และระบบประชุมทางไกล Information Security Management System (ISMS) 22/03/2018

 • สวนสัตว์นครราชสีมา ประกาศผู้้ชนะการเสนอราคางานห้องน้ำ-ห้องสุขาเพื่อคนพิการ 22/03/2018

 • สวนสัตว์นครราชสีมา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างส่วนจัดแสดงพิพิธภัณฑ์นกกระเรียนโลก 22/03/2018

 • องค์การสวนสัตว์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสัตว์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 8 รายการ โดยวิธีคัดเลือก 21/03/2018

 • ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาซื้อดำเนินการจัดซื้ออาหารสัตว์ ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561 20/03/2018

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา - งานก่อสร้างปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น 15/03/2018

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างผู้ประกอบการจัดทำอาหารและชุดว่างสำหรับแผนนำนักเรียนฯ ประจำปีงบประมาณ 2561 (ครั้งที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/03/2018

 • ผลการประกวดราคาก่อสร้างส่วนแสดงลีเมอร์ สวนสัตว์อุบลราชธานี 13/03/2018

 • ผลการประกวดราคาก่อสร้างส่วนแสดงฟลามิงโก้ สวนสัตว์อุบลราชธานี 13/03/2018

 • สวนสัตว์สงขลา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออาหารสัตว์ภายในสวนสัตว์สงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/03/2018

 • ประกาศองค์การสวนสัตว์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาเช่ารถบนต์มาใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การสวนสัตว์ และสวนสัตว์ทั้ง ๗แห่ง จำนวน ๒๓ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin) 26/02/2018

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก ( ดีเซล ) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ สวนสัตว์ขอนแก่น 21/02/2018

 • สวนสัตว์ขอนแก่น ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 100 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2561 21/02/2018

 • สวนสัตว์ขอนแก่น ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2561 13/02/2018
 • เว็บไซต์นี้แสดงผลดีที่สุดบน Google Chrome 60.0.3112.114
  แสดงผลได้ทุกขนาดหน้าจอ