• ประกาศสวนสัตว์สงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานติดตั้งระบบน้ำประปาบริเวณส่วนจัดแสดงแมวน้ำ-เพนกวิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/03/2019

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายบอกเส้นทางชมสัตว์ 21/03/2019

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำหนังสือตำนาน 8 ทศวรรษ สวนสัตว์ดุสิต-เขาดินวนา 19/03/2019

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างออกแบบงานปรับปรุงส่วนจัดแสดงทุ่งแสนกวาง ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น 19/03/2019

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างออกแบบงานปรับปรุงค่ายเรียนรู้ส่วนการศึกษา ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น 19/03/2019

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังวัตต์เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์ (e-bidding) 15/03/2019

 • องค์การสวนสัตว์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพระบบประชุมทางไกลองค์การรสวนสัตว์ 11/03/2019

 • องค์การสวนสัตว์ ประกาศผลผู้ชนะการสนอราคาประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาความปลอดภัยข้อมูลทางคอมพิวตอร์ และระบบประชุมทางไกล Information Security Management System (ISMS) 11/03/2019

 • ประกาศผู้ชนะการคัดเลือกงานจ้างออกแบบ สำหรับงานก่อสร้างสถานพยาบาลช้าง ภายในโครงการคชอาณาจักร จุงหวัดสุรินทร์ โดยวิธีคัดเลือก 11/03/2019

 • ประกาศสวนสัตว์สงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานปรับปรุงอาคารปฏิบัติงานช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/03/2019

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาด ๔๐ แรงม้า ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น 21/02/2019

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าพื้นที่จำหน่ายกาแฟสด ภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี 13/02/2019

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงส่วนแสดงสัตว์แอฟริกาฯ 12/02/2019

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์เพาะขยายพันธุ์เสือลายเมฆฯ 12/02/2019

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างระบบเสียงตามสายค่ายพักแรม ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น 08/02/2019
 • เว็บไซต์นี้แสดงผลดีที่สุดบน Google Chrome 60.0.3112.114
  แสดงผลได้ทุกขนาดหน้าจอ