• สวนสัตว์ขอนแก่น ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับสัตว์เล็ก จำนวน 1 เครื่อง 17/11/2020

 • สวนสัตว์ขอนแก่น ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะผ่าตัดสัตว์ ระบบกลไก จำนวน 1 เครื่อง 17/11/2020

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอาหารและเครื่องดื่ม แผนงานนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์ 2564 สวนสัตว์ขอนแก่น 17/11/2020

 • สวนสัตว์ขอนแก่น ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้ฟักไข่และให้ความอบอุ่นสำหรับลูกสัตว์ จำนวน 1 เครื่อง 11/11/2020

 • ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือด สวนสัตว์อุบลราชธานี 05/11/2020

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-อาหารและเครื่องดื่มแผนงานนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์ ประเภทค่ายพักแรม ๑ คืน ๒ วัน ประจำปีงบประมาณ 2564สวนสัตว์ขอนแก่น 05/11/2020

 • ประกาศยกเลิกจัดหาผู้ประกอบการร้านเครื่องดื่มและขนมขบเคี้ยว(ลานจอด) เพื่อให้บริการภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี ระยะเวลา 1 ปี 30/10/2020

 • ประกาศยกเลิก ประกาศจัดหาผู้ประกอบการร้านเครื่องดื่มและขนมขบเคี้ยว(ศูนย์อาหาร) เพื่อให้บริการภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี ระยะเวลา 1 ปี 29/10/2020

 • ประกาศสวนสัตว์เชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี ฯ 27/10/2020

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาร ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดดิจิตอล 6 หัวตรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/10/2020

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาร ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดดิจิตอล 6 หัวตรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/10/2020

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาร ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดดิจิตอล 6 หัวตรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/10/2020

 • ประกาศองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างป้ายเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 และตกแต่งภูมิทัศน์โดยรอบ พร้อมก่อสร้างเรือนเพาะขยายพันธุ์ สำหรับปลูกในพื้นที่โครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ 15/09/2020

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบสิ่งก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ (คลองหก) โดยวิธีคัดเลือก 28/08/2020

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบสิ่งก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ (คลองหก) โดยวิธีคัดเลือก 28/08/2020