• ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานซ่อมแซมมิเตอร์วาล์วอัตโนมัติน้ำประปา จุดอาคารโสภณ ดำนุ้ย ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ 15/05/2019

 • สวนสัตว์สงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานประกวดราคาจ้างออกแบบปรับปรุงค่ายพักแรม ภายในสวนสัตว์สงขลา โดยวิธีคัดเลือก 14/05/2019

 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจำหน่ายร้านขนมขบเคี้ยวและเครื่องดื่ม โซนแอฟริกา ภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี 07/05/2019

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าพื้นที่จำหน่ายส้มตำ อีสาน ภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี 03/05/2019

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงบ้านพักในโครงการแคมป์ปิ้ง (โซนแอฟริกา) ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น 03/05/2019

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาร้านถ่ายภาพที่ระลึก ภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2562 30/04/2019

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนาอัตลักษณ์ รวมทั้งพื้นที่การให้บริการและพื้นที่เที่ยวชมของสวนสัตว์เชียงใหม่ โดยวิธีคัดเลือก 26/04/2019

 • ประกาศผู้ชนะจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างบ่อพักขยะ ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ โดยวิธีคัดเลือก 24/04/2019

 • ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างออกแบบปรับปรุงส่วนแสดงนักล่า (เสือ/สิงโต) ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ โดยวิธีคัดเลือก 24/04/2019

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงคอกกักแพะส่วนจัดแสดงออสเตรเลีย ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น 22/04/2019

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถังขยะขนาด 120 ลิตร จำนวน 150 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/04/2019

 • ประกาศผู้ชนะเารเสนอราคาจ้างติดตั้งเครื่องเล่น Water Playground บริเวณพื้นที่โครงการสวนน้ำสันทนาการและการท่องเที่ยว 03/04/2019

 • สวนสัตว์ขอนแก่น ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อพันธุ์ไม้ดอกสำหรับปรับปรุงภูมิทัศน์ลานหินล้านปี 28/03/2019

 • ประกาศสวนสัตว์สงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานติดตั้งระบบน้ำประปาบริเวณส่วนจัดแสดงแมวน้ำ-เพนกวิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/03/2019

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายบอกเส้นทางชมสัตว์ 21/03/2019