• สวนสัตว์ขอนแก่น ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำชุดนิทรรสการสำเร็จรูป จำนวน 1 ชุด 19/08/2017

 • ประกาศสวนสัตว์เชียงใหม่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (งานก่อสร้างกรงเพาะขยายพันธุ์เลียงผาฯ) 04/08/2017

 • ประกาศสวนสัตว์เชียงใหม่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านกรตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (งานก่อสร้างกรงเพาะขยายพันธุ์เลียงผา) 04/08/2017

 • ประกาศผู้ชนะการสอบราคาเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีสอบราคา 25/07/2017

 • สวนสัตว์สงขลา ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานสอบราคาจ้างปรับปรุงซุ้มจำหน่ายบัตร 21/07/2017

 • สวนสัตว์สงขลา ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานปรับปรุงสวนน้ำเพื่อการเรียนรู้และส่งเสริมการท่องเที่ยว 21/07/2017

 • ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจ้ดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ปฏิบัติงาน ภายในองค์การสวนสัตว์ 19/07/2017

 • ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจ้างสำรวจความต้องการ และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทั้ง 7 แห่ง 18/07/2017

 • ประกาศผลการประกวดราคาจ้างปรับปรุงบ้านพักพนักงาน จำนวน ๔ หลัง 15/06/2017

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำกรงฟื้นฟูพฤติกรรมนกกระสาคอขาวฯ 07/06/2017

 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเช่าวงจรสื่อสารและบริการอินเตอร์เน็ตภายในและภายนอกประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2560 05/06/2017

 • ประกาศสวนสัตว์สงขลา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการเพื่อการเรียนรู้ 04/06/2017

 • สวนสัตว์ขอนแก่น ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประเภทค่ายพักแรม 17/05/2017

 • สวนสัตว์ขอนแก่น ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 15/05/2017

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกาศผู้ชนะการเสนอผลตอบแทนจัดหาผู้ประกอบการเช่าพื้นที่ร้านอาหารสำหรับจัดเลี้ยงเป็นหมู่คณะ ภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว 13/05/2017