• สวนสัตว์ขอนแก่น ประกาศผู้ชนะการจ้างการแสดงและเดินขบวนพาเหรด กิจกรรมสงกรานต์ อีสานม่วนหลาย 09/04/2021

 • องค์การสวนสัตว์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างประชาสัมพันธ์และสร้างกิจกรรมเที่ยวสวนสัตว์ไทยให้โลกรู้ 31/03/2021

 • ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารบริการนักท่องเที่ยว (Welcome Center) 05/03/2021

 • สวนสัตว์ขอนแก่น ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างก่อสร้างส่วนจัดแสดงกวางรูซาและกวางป่า ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น 05/03/2021

 • ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างส่วนแสดงฮิปโปโปเตมัสและจระเข้ สวนสัตว์อุบลราชธานี 04/03/2021

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาเช่ารถบริการนำชมภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว 01/03/2021

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาเช่ารถบริการนำชมภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว 01/03/2021

 • สวนสัตว์ขอนแก่น ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างพื้นที่ล้างรถขยะ ฝ่ายพัฒนาสวนสัตว์ 22/02/2021

 • สวนสัตว์ขอนแก่น ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงห้องเก็บของและห้องสุขา ฝ่ายพัฒนาสวนสัตว์ 22/02/2021

 • สวนสัตว์ขอนแก่น ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจ้างเหมาบริการสวนสัตว์ขอนแก่น ปีงบประมาณ 2564 11/02/2021

 • ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจัดหาผู้ประกอบการร้านเครื่องดื่มและขนมขบเคี้ยว (ด้านหน้าส่วนแสดงเสือโคร่งอินโดจีน) เพื่อให้บริการภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี ระยะเวลา 1 ปี 11/02/2021

 • องค์การสวนสัตว์แ่ห่งประเทศไทย ประกาศผู้ชนะการเสนอผลตอบแทน ประกาศเชิญชวน การจัดหาผู้ดำเนินกิจการจัดส่งผลิตภัณฑ์น้ำอัดลมแบบไม่คืนขวด เพื่อจำหน่ายภายในสวนสัตว์ทั้ง 6 แห่ง ระยะเวลา 3 ปี 09/02/2021

 • ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานภายในสำนักงานองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย จำนวน 5 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ. 05/02/2021

 • ประกาศสวนสัตว์เชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องอัลตร้าซาวด์แบบพกพาสำหรับสัตว์ป่า ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์ (e-bidding) 04/02/2021

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานภายในสำนักงานองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย จำนวน 5 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ. 27/01/2021