• ประกาศองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย เรื่อง จัดหาผู้ดำเนินกิจการจัดส่งผลิตภัณฑ์ไอศกรีม เพื่อจำหน่ายภายในสวนสัตว์ทั้ง 6 แห่ง ระยะเวลา 3 ปี 15/09/2020

 • ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างภนนชั่วคราวและรั้วรอบโครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/08/2020

 • ประกาศองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างป้ายเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 และตกแต่งภูมิทัศน์โดยรอบ พร้อมก่อสร้างเรือนเพาะขยายพันธุ์ สำหรับการปลูกในพื้นที่โครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ 21/08/2020

 • ขายทอดตลาดทรัพย์สินครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ควบคุม วัสดุเหลือใช้ที่หมดสภาพภายในสวนสัตว์สงขลา 21/08/2020

 • ประกาศองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนชั่วคราวและรั้วรอบโครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ 07/08/2020

 • ประกาศองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย เรื่อง จัดหาผู้ดำเนินกิจการจัดส่งผลิตภัณฑ์น้ำอัดลมแบบไม่คืนขวด เพื่อจำหน่ายภายในสวนสัตว์ทั้ง 6 แห่ง ระยะเวลา 3 ปี 03/08/2020

 • องค์การสวนสัตว์ ประกาศประกวดราคาจ้างจัดทำชุดมาสคอทให้กับสวนสัตว์ทั้ง ๖ แห่ง ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ ๒) 22/06/2020

 • ประกาศจัดหาผู้ประกอบการร้านไข่ม้วน, เบเกอร์รี่และน้ำสมุนไพร เพื่อให้บริการภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี 16/06/2020

 • สวนสัตว์สงขลา ประกาศเชิญชวนงานจ้างออกแบบโครงการปรับปรุงส่วนจัดแสดงและส่วนขยายพันธุ์สมเสร็จ ภายในสวนสัตว์สงขลา โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 22/05/2020

 • สวนสัตว์สงขลา ยกเลิก ประกาศเชิญชวนงานจ้างออกแบบโครงการปรับปรุงส่วนจัดแสดงและส่วนขยายพันธุ์สมเสร็จ ภายในสวนสัตว์สงขลา โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 12/05/2020

 • สวนสัตว์สงขลา ประกาศเชิญชวนงานประกวดราคาจ้างออกแบบโครงการปรับปรุงโรงพยาบาลสัตว์ ภายในสวนสัตว์สงขลา โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 05/05/2020

 • สวนสัตว์สงขลา ประกาศเชิญชวนงานประกวดราคาจ้างออกแบบโครงการปรับปรุงส่วนจัดแสดงและส่วนขยายพันธุ์สมเสร็จ ภายในสวนสัตว์สงขลา โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 29/04/2020

 • องค์การสวนสัตว์ ประกาศจ้างทำชุดมาสคอทให้กับสวนสัตว์ทั้ง 6 แห่ง 1 โครงการ 23/04/2020

 • องค์การสวนสัตว์ ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบจำหน่ายบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/04/2020

 • สวนสัตว์ขอนแก่น ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงค่ายเรียนรู้ส่วนการศึกษา ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น 14/04/2020