• ประกาศร่าง - ข้อกำหนดและเงื่อนไข ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลทำความสะอาดและห้องสุขา ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ ปี 2561 15/12/2017

 • ประกาศร่าง - ข้อกำหนดและเงื่อนไข ประกวดราคาจ้างทำแบบเรียนรุ้ของกิจกรรมนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์ฯ ปี 2561 15/12/2017

 • ประกาศร่าง - ข้อกำหนดและเงื่อนไข ประกวดราคาจ้างผู้ประกอบการจัดทำอาหารและอาหารชุดสำหรับแผนงานนำนักเรียนฯ ปี 2561 15/12/2017

 • องค์การสวนสัตว์ ร่างประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์มาใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การสวนสัตว์ และสวนสัตว์ทั้ง 7 แห่ง จำนวน 23 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 13/12/2017

 • องค์การสวนสัตว์ ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีแระกดวราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เช่ารถยนต์มาใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การสวนสัตว์ และสวนสัตว์ทั้ง 7 แห่ง จำนวน 23 คัน 12/12/2017

 • ประกาศร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคางานจ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย ภายในสวนสัตว์ดุสิต 13/11/2017

 • TOR กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 3 ตา 23/08/2017

 • TOR เครื่องชั่งแบบดิจิตอล ขนาด 30 ตัน 22/08/2017

 • TOR งานก่อสร้างโรงจอดรถพร้อมห้องเก็บของ 22/08/2017

 • TOR งานก่อสร้างปรับปรุงเรือนนอนและบ้านพักรับรอง 22/08/2017

 • สวนสัตว์ขอนแก่น ประการร่างงานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค 21/08/2017

 • สวนสัตว์ขอนแก่น ประกาศร่างงานก่อสร้างส่วนจัดแสดงช้างไทยและทุ่งวัวแดง 21/08/2017

 • ประกาศร่าง-ข้อกำหนดและเงื่อนไขราคา(TOR) ส่วนจัดแสดงพิฑิธภัณฑ์นกกระเรียนโลก สวนสัตว์นครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2561 21/08/2017

 • ประกาศร่าง-ข้อกำหนดและเงื่อนไขราคา(TOR) ปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องสุขาเพื่อคนพิการ สวนสัตว์นครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2561 21/08/2017

 • ประกาศร่าง-ข้อกำหนดและเงื่อนไขราคา(TOR) ปรับปรุงโชว์ความสามารถแมวน้ำ สวนสัตว์นครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2561 18/08/2017
 • เว็บไซต์นี้แสดงผลดีที่สุดบน Google Chrome 60.0.3112.114
  แสดงผลได้ทุกขนาดหน้าจอ