• TOR กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 3 ตา 23/08/2017

 • TOR เครื่องชั่งแบบดิจิตอล ขนาด 30 ตัน 22/08/2017

 • TOR งานก่อสร้างโรงจอดรถพร้อมห้องเก็บของ 22/08/2017

 • TOR งานก่อสร้างปรับปรุงเรือนนอนและบ้านพักรับรอง 22/08/2017

 • สวนสัตว์ขอนแก่น ประการร่างงานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค 21/08/2017

 • สวนสัตว์ขอนแก่น ประกาศร่างงานก่อสร้างส่วนจัดแสดงช้างไทยและทุ่งวัวแดง 21/08/2017

 • ประกาศร่าง-ข้อกำหนดและเงื่อนไขราคา(TOR) ส่วนจัดแสดงพิฑิธภัณฑ์นกกระเรียนโลก สวนสัตว์นครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2561 21/08/2017

 • ประกาศร่าง-ข้อกำหนดและเงื่อนไขราคา(TOR) ปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องสุขาเพื่อคนพิการ สวนสัตว์นครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2561 21/08/2017

 • ประกาศร่าง-ข้อกำหนดและเงื่อนไขราคา(TOR) ปรับปรุงโชว์ความสามารถแมวน้ำ สวนสัตว์นครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2561 18/08/2017

 • ประกาศร่าง-ข้อกำหนดและเงื่อนไขราคา(TOR) เครื่องดมยาสลบสำหรับสัตว์เล็ก สวนสัตว์นครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2561 18/08/2017

 • ประกาศร่าง-ข้อกำหนดและเงื่อนไขราคา(TOR) เครื่องวัดค่าเคมีในเลือดพร้อมอุปกรณ์ สวนสัตว์นครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 61 18/08/2017

 • สวนสัตว์สงขลา ประกาศร่างขอบเขตของงาน TOR และร่างเอกสารประกวดราคางานปรับปรุงอาคารโภชนาการสัตว์ภายในสวนสัตว์สงขลาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 18/08/2017

 • ประกาศร่าง-ข้อกำหนดและเงื่อนไขราคา(TOR) เครื่องนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ สวนสัตว์นครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2561 18/08/2017

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี ประกาศร่าง-ข้อกำหนดเงื่อนไข TOR ประกวดราคาจ้าง ปรับปรุงส่วนบริการพื้นฐานภายในสวนสัตว์เพื่อรองรับการให้บริการที่มีมาตรฐานสวนสัตว์สากล สวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 18/08/2017

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี ประกาศร่าง-ข้อกำหนดและเงื่อนไข TOR ประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี 18/08/2017
 • เว็บไซต์นี้แสดงผลดีที่สุดบน Google Chrome 60.0.3112.114
  แสดงผลได้ทุกขนาดหน้าจอ