• ประกาศราคากลางประกวดราคาจ้างเหมาดูแลทำความสะอาดอาคารและห้องสุขา ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ ปี 2561 15/12/2017

 • ประกาศราคากลางประกวดราคาจ้างทำแบบเรียนรู้ของกิจกรรมนำนักเรียนเข้าเรียนรุ้ในสวนสัตว์เชียงใหม่ ปี 2561 15/12/2017

 • ประกาศราคากลางประกวดราคาจ้างผู้ประกอบการจัดทำอาหารและชุดอาหารว่างสำหรับแผนงานนำนักเรียน ปี 2561 15/12/2017

 • องค์การสวนสัตว ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ และระบบประชุมทางไกล Information Security Management System (ISMS) 14/12/2017

 • องค์การสวนสัตว์ ประกาศราคากลางจ้างโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่าย และข้อมูลสารสนเทศ 14/12/2017

 • สวนสัตว์ขอนแก่น ประกาศราคากลาง เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอน้ำ จำนวน 1 เครื่อง 14/12/2017

 • สวนสัตว์ขอนแก่น ประกาศราคากลาง เครื่องตรวจหู ตรวจตา จำนวน 1 ชุด 14/12/2017

 • สวนสัตว์ขอนแก่น ประกาศราคากลาง ชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกสัตว์ จำนวน 1 ชุด 14/12/2017

 • สวนสัตว์ขอนแก่น ประกาศราคากลาง ตู้เก็บเลือดและสารเคมี จำนวน 1 หลัง 14/12/2017

 • สวนสัตว์ขอนแก่น ประกาศราคากลาง เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 100 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง 14/12/2017

 • องค์การสวนสัตว์ ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลทงคอมพิวเตอร์ และระบบประชุมทางไกล Information Security Management System (ISMS) 13/12/2017

 • องค์การสวนสัตว์ ประกาศราคากลางเช่ารถยนต์มาใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การสวนสัตว์ และสวนสัตว์ทั้ง 7 แห่ง จำนวน 23 คัน 12/12/2017

 • องค์การสวนสัตว์ ประกาศราคากลางจัดซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ สำหรับใช้งานภายในสำนักงานองค์การสวนสัตว์ 04/12/2017

 • องค์การสวนสัตว์ ประกาศราคากลางจ้างซ่อมบำรุงระบบ และอุปกรณ์ห้องประชุม 1 อาคารสำนักงานองค์การสวนสัตว์ 01/12/2017

 • องค์การสวนสัตว์ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์บัตรผ่านประตูเข้าชมสวนสัตว์ สำหรับจำหน่ายในไตรมาสที่ 1และ2/2561 24/11/2017
 • เว็บไซต์นี้แสดงผลดีที่สุดบน Google Chrome 60.0.3112.114
  แสดงผลได้ทุกขนาดหน้าจอ