• ราคากลางจ้างออกแบบอาคารจอดรถ ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา (ครั้งที่ 2) 11/09/2020

 • ประกาศเผยแพร่ราคากลางก่อสร้างป้ายเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 และตกแต่งภูมิทัศน์โดยรอบ พร้อมก่อสร้างเรือนเพาะขยายพันธุ์ สำหรับการปลูกในพื้นที่โครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ 14/08/2020

 • ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานจ้างก่อสร้างถนนชั่วคราวและรั้วรอบโครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ 14/08/2020

 • ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาในการบริหารโครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ ระยะที่ 2 (Project Management Consultant:PMC2) 20/07/2020

 • องค์การสวนสัตว์ประกาศราคากลางงานจ้างออกแบบสิ่งก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ (คลองหก) 13/07/2020

 • ประกาศราคากลางจ้างออกแบบสิ่งก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ (คลองหก) 02/07/2020

 • องค์การสวนสัตว์ ราคากลางจ้างจัดทำชุดมาสคอทให้กับสวนสัตว์ทั้ง 6 แห่ง 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2) 22/06/2020

 • ราคากลางสำหรับการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 8 รายการ 11/06/2020

 • สวนสัตว์สงขลา ประกาศราคากลางงานจ้างออกแบบโครงการปรับปรุงส่วนจัดแสดงและส่วนขยายพันธุ์สมเสร็จ ภายในสวนสัตว์สงขลา โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 22/05/2020

 • สวนสัตว์สงขลา ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานประกวดราคาจ้างออกแบบโครงการปรับปรุงโรงพยาบาลสัตว์ ภายในสวนสัตว์สงขลา โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 05/05/2020

 • สวนสัตว์สงขลา ประกาศราคากลางงานประกวดราคาจ้างออกแบบโครงการปรับปรุงส่วนจัดแสดงและส่วนขยายพันธุ์สมเสร็จ ภายในสวนสัตว์สงขลา โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 29/04/2020

 • ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักาาระบบจำหน่ายบัตรอิเล็กทรินิกส์ 21/04/2020

 • ประกาศเผยแพร่ราคากลางอาหารสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 5 ประเภท ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น 13/04/2020

 • สวนสัตว์ขอนแก่น ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างออกแบบก่อสร้างส่วนจัดแสดงโคอาลา 10/04/2020

 • สวนสัตว์ขอนแก่น ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างออกแบบปรับปรุงส่วนจัดแสดงแมวน้ำ 10/04/2020