• สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2564 03/10/2021

 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2564 06/09/2021

 • รายงานผลการจัดซื้อ เดือน กรกฎาคม 2564 06/08/2021

 • รายงานผลการจัดซื้อ เดือน มิถุนายน 2564 08/07/2021

 • รายงานผลการจัดซื้อ เดือน พฤษภาคม 2564 04/06/2021

 • รายงานผลการจัดซื้อ เดือน เมษายน 2564 17/05/2021

 • แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม 2564 27/04/2021

 • แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 01/03/2021

 • แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564 01/03/2021

 • แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563 05/01/2021

 • แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563 02/12/2020

 • แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563 02/11/2020